BHP - Usługi, Szkolenia, Nadzory

inne


Usługi, Mikołów, Szkolenia, Mikołów, Nadzory Mikołów

Wykonujemy wszystkie obowiązki z zakresu bhp, które na Pracodawcę nakłada Kodeks Pracy. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstw, oferując między innymi:
- Szkolenia BHP wstępne i okresowe,
- Prowadzenie postępowań powypadkowych,
- Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego,
- Nadzory budów, współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ
- Opracowanie gospodarki odzieżowej
- Okresowe przeglądy i audyty BHP,
- Opracowanie instrukcji oraz planów ewakuacji,
- Pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych,
- Reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych
- Prowadzenie rejestrów (wypadków, szkoleń, badań lekarskich),
- Doradztwo w zakresie BHP.


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 392

nr ogłoszenia: 22482